Zachwyceni pozornym pięknem

6

,,Masz być piękna, szczupła, smukła!”